Giới thiệu chungThi đuaQuyết định khen thưởngKhen thưởng kháng chiếnTờ trìnhBáo cáo thống kêQuản trịTìm kiếmNhập excel 
 Các phong trào thi đua   Tìm kiếm nhanh   In quyết định   In tờ trình  
Đăng nhập| Đăng kí
 

 

Các văn bản ban hành
Tên văn bản 1
Ngày có hiệu lực 24/06/2019
 
Tên văn bản 1
Ngày có hiệu lực 10/10/2016
 
Tên văn bản 1
Ngày có hiệu lực 10/10/2016
 

Danh sách thi đua khen thưởng
Cá nhân  
Danh sách thi đua khen thưởng

Tập thể  
Danh sách thi đua khen thưởng

Gia đình  
Danh sách thi đua khen thưởng

 


BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Km 2 - QL 1A - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Binh - Tỉnh Ninh Bình
Email: banthiduakhenthuong.sonoivu@ninhbinh.gov.vn. Website: http://www.thiduakhenthuongninhbinh.gov.vn
Thiết kế và hỗ trợ bởi BITCO JSC