Giới thiệu chungThi đuaQuyết định khen thưởngKhen thưởng kháng chiếnTờ trìnhBáo cáo thống kêQuản trịTìm kiếmNhập excel 
 Các phong trào thi đua   Tìm kiếm nhanh   In quyết định   In tờ trình  
Đăng nhập| Đăng kí
 

XEM CHI TIẾT

Quay lại

Cấp ban hành  1 
Số hiệu  1 
Tên văn bản  1 
Tóm tắt  1 
Tệp đính kèm   
Tên tệp  1 
Cán bộ ký  1 
Ngày ban hành  10/10/2016 
Ngày có hiệu lực  10/10/2016 
Văn bản liên quan  1 
kieufile   

 


BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Km 2 - QL 1A - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Binh - Tỉnh Ninh Bình
Email: banthiduakhenthuong.sonoivu@ninhbinh.gov.vn. Website: http://www.thiduakhenthuongninhbinh.gov.vn
Thiết kế và hỗ trợ bởi BITCO JSC