Giới thiệu chungThi đuaQuyết định khen thưởngKhen thưởng kháng chiếnTờ trìnhBáo cáo thống kêQuản trịTìm kiếmNhập excel 
 Các phong trào thi đua   Tìm kiếm nhanh   In quyết định   In tờ trình  
Đăng nhập| Đăng kí
 
Tìm kiếm thông tin cá nhân
Họ tên  
Tìm kiếm thông tin gia đình
Họ tên  
Tìm kiếm thông tin tập thể
Họ tên  
 

 


BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG - SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Km 2 - QL 1A - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Binh - Tỉnh Ninh Bình
Email: banthiduakhenthuong.sonoivu@ninhbinh.gov.vn. Website: http://www.thiduakhenthuongninhbinh.gov.vn
Thiết kế và hỗ trợ bởi BITCO JSC